Văn Phòng: 85 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04 3747 4996      Fax: 04 3747 4997
Email : tuanngocsale@gmail.com.vn

Nhà Máy: Cụm công nghiệp Quất Động - Thường Tín - Hà Nội
Điện thoại: 04 3376 4932      Fax: 04 3376 4931
Gởi đến:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Thư điện tử:
Nội dung: